Grow Faster
STRATEGIA BŁĘKITNEGO OCEANU Firmom, które są zmęczone konkurencją i ciągłym obcinaniem cen i kosztów rekomendujemy przejście przez proces budowania strategii według metodologii "Blue Ocean", dzięki, której zamiast walczyć z konkurencją przechodzimy przez proces budowania zupełnie nowego rynku dla naszych produktów czy usług. Jest to metodologia odwołująca się do analizowania rzeczywistych potrzeb dużej liczby klientów versus nasze możliwości i koszty. W konsekwencji chodzi o skupieniu się na tym, co jest rzeczywiście istotne dla klientów i odrzuceniu tych elementów, które generują koszty, a nie są kluczowe dla rynku. Projekt budowania strategii tą metodologią otwiera nowy sposób myślenia i jego właściwe przeprowadzenie zawsze przynosi wymierne korzyści. Nie jest to proces szybki, wymaga zaangażowania menadżerów na wielu poziomach i często włączenia klientów - przedsięwzięcie jest jednak bardzo opłacalne dla firmy.