Grow Faster
INTELIGENCJA EMOCJONALNA LIDERA 
Cztery dwudniowe warsztaty, poprzedzone indywidualną diagnozą i coachingowymi sesjami informacji zwrotnej. Warsztaty rozwijają kompetencje związane z Inteligencją Emocjonalną. Zwiększają efektywność zarządzania zespołem, podnoszą kompetencje wywierania wpływu i budowania relacji z otoczeniem.