Ocena 360° polega na zbieraniu informacji zwrotnych na temat skuteczności zachowań ocenianej osoby z wielu źródeł – od niej samej, od jej przełożonych, podwładnych, kolegów, klientów wewnętrznych i zewnętrznych. Jest to proces, w którym porównuje się samoocenę konkretnych umiejętności z oceną tych umiejętności dokonaną przez innych ludzi, którzy na co dzień obserwują pracę ocenianej osoby. Ocena pracowników metodą 360° jest doskonałą metodą pomiaru rozwoju kompetencji miękkich oraz realizowania wartości kluczowych dla organizacji. Dostarcza menedżerom niezwykle cennych wskazówek rozwojowych oraz motywuje do rozwoju. Posiadamy doświadczenie w budowaniu dostosowanego do organizacji (kultury, wartości, istniejących modeli itp.) narzędzia 360°-FEEDBACK. W szybki i trafny sposób potrafimy zbudować kręgosłup badania w postaci modelu. Badanie może mieć swoje różniące się wersje opracowane dla każdego z poziomów organizacji. MODEL KOMPETENCYJNY BADANIE 360o