Grow Faster

BADANIE

TALENT Q

DIAGNOZA

KULTURY

MODEL

KOMPETENCYJNY

ROZMOWY

OKRESOWE

ZARZĄDZANIE

PROJEKTAMI

BADANIE

ZAANGAŻOWNIA

ANALIZA

MOTYWATRÓW

ZARZĄDZANIE

TELENTAMI

BENCHMARK
SPRZEDAŻY

BUDOWANIE

STRATEGI

NARZĘDZIA TO NIE WSZYSTKO Każda organizacja, która chce skutecznie konkurować na rynku musi wdrażać narzędzia do realizacji procesów istniejących w firmie. Narzędzia w sposób oczywisty pomagają w osiąganiu efektywności na poziomie organizacyjnym i poziomie jednostki. Nie umniejszając roli narzędzi w zarządzaniu firmą podkreślamy jednak, że narzędzia będą efektywnie wspierały wtedy, gdy organizacja jest "poukładana" na poziomie przekonań kadry zarządzającej, emocji, współpracy między działami itp. Zrozumienie misji i wizji firmy w kontekście ról zespołowych, podziału obowiązków i wzajemnych zależności jest kluczem i rola menadżerów kierujących firmą i poszczególnymi zespołami jest zasadnicza. Doświadczenie i analiza konkretnych sytuacji pokazują, że narzędzia spełniają swoją rolę gdy są stosowane w sposób autentyczny, a nie jak instrumenty do osiągania rezultatów bez zmiany mentalności i szczerego postępowania menadżerów. Dlatego traktujmy narzędzia jako ważny element procesu wsparcia, jednak podkreślamy, że w pierwszej kolejności należy skupić się na budowaniu właściwych postaw zaczynając od menadżerów.
Grow Faster
NARZĘDZIA TO NIE WSZYSTKO Każda organizacja, która chce skutecznie konkurować na rynku musi wdrażać narzędzia do realizacji procesów istniejących w firmie. Narzędzia w sposób oczywisty pomagają w osiąganiu efektywności na poziomie organizacyjnym i poziomie jednostki. Nie umniejszając roli narzędzi w zarządzaniu firmą podkreślamy jednak, że narzędzia będą efektywnie wspierały wtedy, gdy organizacja jest "poukładana" na poziomie przekonań kadry zarządzającej, emocji, współpracy między działami itp. Zrozumienie misji i wizji firmy w kontekście ról zespołowych, podziału obowiązków i wzajemnych zależności jest kluczem i rola menadżerów kierujących firmą i poszczególnymi zespołami jest zasadnicza. Doświadczenie i analiza konkretnych sytuacji pokazują, że narzędzia spełniają swoją rolę gdy są stosowane w sposób autentyczny, a nie jak instrumenty do osiągania rezultatów bez zmiany mentalności i szczerego postępowania menadżerów. Dlatego traktujmy narzędzia jako ważny element procesu wsparcia, jednak podkreślamy, że w pierwszej kolejności należy skupić się na budowaniu właściwych postaw zaczynając od menadżerów.
Grow Faster
NARZĘDZIA TO NIE WSZYSTKO Każda organizacja, która chce skutecznie konkurować na rynku musi wdrażać narzędzia do realizacji procesów istniejących w firmie. Narzędzia w sposób oczywisty pomagają w osiąganiu efektywności na poziomie organizacyjnym i poziomie jednostki. Nie umniejszając roli narzędzi w zarządzaniu firmą podkreślamy jednak, że narzędzia będą efektywnie wspierały wtedy, gdy organizacja jest "poukładana" na poziomie przekonań kadry zarządzającej, emocji, współpracy między działami itp. Zrozumienie misji i wizji firmy w kontekście ról zespołowych, podziału obowiązków i wzajemnych zależności jest kluczem i rola menadżerów kierujących firmą i poszczególnymi zespołami jest zasadnicza. Doświadczenie i analiza konkretnych sytuacji pokazują, że narzędzia spełniają swoją rolę gdy są stosowane w sposób autentyczny, a nie jak instrumenty do osiągania rezultatów bez zmiany mentalności i szczerego postępowania menadżerów. Dlatego traktujmy narzędzia jako ważny element procesu wsparcia, jednak podkreślamy, że w pierwszej kolejności należy skupić się na budowaniu właściwych postaw zaczynając od menadżerów.