SPRZEDAŻ SYTUACYJNA Nie ma dwóch takich samych klientów i dwóch takich samych sytuacji sprzedażowych. Umiejętność rozpoznania typu klienta i typu sytuacji handlowej to jedna z podstawowych kompetencji współczesnego handlowca. Większość ludzi sprzedaży uczestniczyła w szkoleniach lub czytała na temat typologii klienta - niewielu jednak wyrobiło w sobie nawyk stosowania tego narzędzia. W czasie naszych warsztatów wdrażamy skutecznie to narzędzie i budujemy nawyk korzystania z niego. Warsztaty są oparte o najnowszą wiedzę z zakresu psychologii behawioryzmu. Wprowadzany jest też nowy koncept sprzedaży asertywnej, czyli skierowanej do specyficznego klienta, którego coraz częściej można spotkać. Uczestnicy uczą się rozpoznać typ klienta i zastosować odpowiednią strategię obsługi oraz jak rozpoznać sytuację sprzedażową i zastosować do niej najwłaściwszą strategię obsługi.